Menu

Nawigacja

Rejestracja nowego konta

Kontakt - Napisz do nas

Masz pytania ?

Polityka Prywatności PP


Polityka Prywatności

1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od użytkownika na platformie B2B, prowadzonej pod adresem http://baterie-a.pl (dalej zwanym Serwisem) przez AVR FHU Jerzy Waśko z siedzibą w Gdyni 81-574 Gdynia ul. Siewna 5, wpisanego do CEIDG Urzędu Miasta Gdynia pod nr 724/2015, NIP: 586 -133-11-61, Regon: 191787440 dalej zwanego administratorem . Administrator dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania, dokonywania rejestracji i zmówień w ramach serwisu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania. Administrator, zgodnie z wymogami prawa, zgłosił zbiór danych osobowych 02.01.2015 w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

2. Definicje:
2.1 Administrator : oznacza firmę AVR FHU
2.2 Serwis : oznacza platformę B2B prowadzona pod adresem http://baterie-a.pl
2.3 oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
2.4 Urządzenie : oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
2.5 Cookies : oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
2.6 Cookies Administratora : oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
2.7 Cookies Zewnętrzne : oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

3. Rodzaje Cookies wykorzystywanych w sposób automatyczny podczas korzystania z Serwisu.
3.1 Stosowane przez Administratora Cookies to małe pliki tekstowe, które są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
3.2 Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
3.2.1 Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
3.2.2 Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
3.3 Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
3.4 Cele w jakich wykorzystywane są Cookies :
3.4.1 Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:
a/ Konfiguracji serwisu
1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.
2. rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
3. zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,
4. zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści,
5. rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp...
b/ Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie
1. utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
2. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.
3. optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
c/ Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych
1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
2. poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.
d/ Zapamiętania lokalizacji użytkownika
1. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.
e/ Analiz i badań oraz audytu oglądalności
1. tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
f/ Świadczenia usług reklamowych
1. dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich;
g/ Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu
3.4.2 Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
a/ zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych: statystyk Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
3.5 Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies
3.5.1 Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
3.5.2 Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
3.5.3 Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

4. Dane jakie zbiera Administrator podczas rejestracji i dokonywania zakupów przez użytkownika. Administrator zbiera i przechowuje następujące dane osobowe uzyskane od użytkownika za pośrednictwem Serwisu oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji w serwisie:
1. nazwisko i imię osoby która reprezentuje firmę - niezbędne w celu realizacji zamówienia i rejestracji w witrynie;
2. adres firmy - niezbędne w celu realizacji zamówienia;
3. adres do wysyłki, jeżeli jest inny niż adres firmy - niezbędne w celu realizacji zamówienia;
4. adres poczty elektronicznej- niezbędne w celu realizacji zamówienia i rejestracji w witrynie;
5. numer telefonu- niezbędne w celu realizacji zamówienia;
6. hasło- niezbędne w celu rejestracji w witrynie;
7. numer NIP - niezbędne w celu realizacji zamówienia;
8. nazwa i ilość zamówionych towarów- niezbędne w celu realizacji zamówienia;
9. wartości i daty zamówień- niezbędne w celu realizacji zamówienia; Podanie powyższych danych jest dobrowolne i wymaga od użytkownika zgody i jest konieczne wyłącznie dla realizacji wskazanych dalej celów. Podkreślamy, że użytkownik nie musi podawać tych danych, jeżeli nie chce korzystać z wskazanych możliwości. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. W celu realizacji tego uprawnienia prosimy o korzystanie z opcji w ramach swojego konta lub z adresu: biuro@baterie-a.pl, numeru telefonu 586600481.

5. Cele zbierania danych użytkownika
Dane użytkownika w tym dane osobowe zbierane są w serwisie w trakcie rejestracji w celu:
5.1 umożliwienia realizacji i obsługi zamówienia;
5.2 zapewnienia dostępu do pełnej funkcjonalności serwisu;
5.3 wysyłania korespondencji związanej z obsługą i realizacją zamówienia.
5.4 Nie wysyłamy newsletterów ani żadnych informacji reklamowych na podany adres mailowy wysyłane sa wyłacznie komunikaty, statusy dotyczące obsługi złożonego zamówienia.

6. Prawa i zalecenia dotyczące zasad bezpieczeństwa.
6.1 Administrator dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć dane użytkownika i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Serwisu w celu ochrony Państwa danych, w szczególności połączenie szyfrowane z certyfikatem SSL, przechowywanie haseł w bazie danych w formie zaszyfrowanej.
6.2 Podjęte przez administratora działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli użytkownik nie zachowa zasad bezpieczeństwa. W szczególności należy zachować w poufności login i hasło do Serwisu i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że Administrator nie będzie zwracał się do Państwa o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania w serwisie. W celu uniemożliwienia korzystania z konta użytkownika osobom nieuprawnionym prosimy o wylogowanie po zakończeniu korzystania z Serwisu.
6.3 Użytkownik ma możliwość podglądu i edycji swoich danych, w każdym czasie, w ramach Serwisu, po zalogowaniu się z użyciem loginu oraz hasła. W sytuacji, gdy uzytkownik zapomni hasło lub wystąpią inne problemy z logowaniem, prosimy o kontakt pod adresem: biuro@baterie-a.pl.
6.4 Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania informacji o treści przechowywanych danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia danych.
6.5 Użytkownik ma również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem: biuro@baterie-a.pl.
6.6 W ramach Serwisu mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane na platformie B2B. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy się zapoznać. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

7. Pytania i zastrzeżenia
Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności prosimy składać na adres: biuro@baterie-a.pl lub AVR FHU 81-574 Gdynia u. Siewna 5